Hotline:0902090516

huy chương ngọn đuốc mini

Huy chương kim loại ngọn đuốc mini

  • Chất liệu : kim loại

  • Kích thước : 5.2cm

  • Dày : 3mm

  • Đường kính nhãn dán : 3cm ~ 3.7cm

  • Giá: 27k

Sản phẩm tương tự